Holheide, 11 februari 2017

Website informatie lees meer 1 Logo Holheide

Holheide is een jonge en kleine parochie van Overpelt. Soms is het moeilijk om te weten te komen wat en waar je moet zijn voor de kerkelijke diensten.

Op het tabblad Sacramenten vindt u zeker voldoende info wat doop, Vormsel, kerkelijk huwelijk en eucharistievieringen betreft.

Op het tabblad Wat in Holheide?vindt u info wat betreft verenigingen, geschiedenis en parochiale gebruiken.

Op het tabblad Fotoreportages vindt u regelmatig foto's van activiteiten, feesten en andere die hier in Holheide gebeuren.

Op het tabblad Archieven vindt u oudere teksten en foto's.

Deze website toont geen reclame en wordt beheerd op onbezoldigde vrijwillige basis en gesteund door de parochie. Voor op- of aanmerkingen kunt u altijd een e-mail sturen naar Jaak.Nouwen@gmail.com.