Startpagina Logo Holheide

Welkom in Holheide Overpelt

Deze website wil u voldoende informatie geven om in Holheide uw weg te vinden. (lees meer)

Nieuwe kerkelijke structuur 

Ook langs deze weg wil ik u informeren over de vereranderde structuur in de federatie Overpelt.

Men verwacht een pastorale eenheid te bekomen  om op termijn te groeien tot 1 parochie voor gans Overpelt. 1 parochie met meerdere cultusplaatsen (lees kerken)

De eerste stappen zijn genomen door de samenstelling van een pastoraal team bestaande uit: moderator pastoor T Borgermans, diakens J Bierkens, G Hendriks en P Gutschoven, Marijke Claes, Kathleen Haesevoets, Marcel Hoeben en Gerard Janssen. 

Om de band met de parochies levendig te houden zal er in elke parochie een contactpersoon aangesteld worden in de zoneraad..

Tevens zal er in elke parochie in de toekomst een paar keer per jaar een kerkberaad gehouden worden waar iedereen kan aan deelnemen en dit zal dan direct na de eucharistieviering in die kerk plaats hebben

Er komt ook een nieuwe website om de besluiten en betrachtingen korter bij de mensen te brengen.

Doch moet u weten dat kerkopbouw niet alleen over structuren gaat.

Voor meer info raadpleeg je best voorlopig Kerk en Leven nr 1  2018 van Overpelt

  Mededeling

Omdat het actuele nieuws uit onze parochie dikwijls terug te vinden is op internetgazet en zeker ook in het parochieblad, gaan we dit niet meer regelmatig hier op onze website plaatsen.
 
De zaken in onze parochie die blijvend zijn houden we hier uiteraard wel bij en is dus nog altijd te raadplegen.
Dank voor uw begrip!

 

 

Published on  April 8th, 2018